11:18 25/11/2009

Tăng các lãi suất chủ chốt, tăng mạnh tỷ giá

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt, trực tiếp tăng tỷ giá liên ngân hàng và thu hẹp biên độ tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 7%/năm lên 8%/năm - Ảnh: Reuters.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 7%/năm lên 8%/năm - Ảnh: Reuters.
Ngân hàng Nhà nước đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt, trực tiếp tăng tỷ giá liên ngân hàng và thu hẹp biên độ tỷ giá.

Sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng loạt công bố các quyết định quan trọng, liên quan đến chính sách lãi suất và tỷ giá.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất chiết khấu tăng từ 5%/năm lên 6%/năm, thời điểm áp dụng là 1/12/2009.

Việc điều chỉnh trên được giải thích là nhằm mục tiêu góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2010, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

“Việc điều chỉnh tăng các mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu với mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng tín dụng, phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết của Quốc hội và chủ trương của Chính phủ, đồng thời, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại huy động các nguồn vốn từ nền kinh tế”, Ngân hàng Nhà nước giải thích thêm.

Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước cũng có những điều chỉnh quan trọng đối với tỷ giá, với mục tiêu điều hành tỷ giá trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, diễn biến của cán cân thanh toán quốc tế, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tăng hoặc giảm ở mức độ hợp lý, phù hợp với tín hiệu của thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước…

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 26/11/2009 là 17.961 (tăng từ mốc 17.034 VND của ngày hôm nay) và áp dụng biên độ tỷ giá mới cho giao dịch mua bán giao ngay giữa USD và VND là ± 3% từ ngày 26/11/2009.

Với các điều chỉnh này, mức tỷ giá sàn giao dịch trong ngày 26/11 sẽ là 17.422 VND/USD và tỷ giá trần giao dịch sẽ là 18.500 VND/USD.