07:43 10/03/2007

Tăng cường đối thoại trong doanh nghiệp để giảm đình công

Thanh Vân

Đó là một trong những nội dung hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Dự án này được kỳ vọng sẽ gián tiếp giảm thiểu tình trạng đình công và đình công trái phép tại các doanh nghiệp - Ảnh: Việt Tuấn
Dự án này được kỳ vọng sẽ gián tiếp giảm thiểu tình trạng đình công và đình công trái phép tại các doanh nghiệp - Ảnh: Việt Tuấn
Đó là một trong những nội dung hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Theo nội dung Dự án Khuyến trợ quan hệ lao động lành mạnh tại nơi làm việc và tăng cường năng lực cho các bên trong quan hệ lao động tại Việt Nam - giai đoạn II - do hai cơ quan trên phối hợp thực hiện, Dự án này sẽ nhằm thúc đẩy hoạt động thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở doanh nghiệp, nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho người lao động về tiền lương, môi trường, thời giờ lao động, thời giờ nghỉ ngơi.

Đồng thời, dự án cũng sẽ hỗ trợ và tăng cường cho phía người sử dụng lao động về cách thức, kinh nghiệm về quản lý lao động thông qua các buổi tập huấn quản trị nhân lực doanh nghiệp; tăng cường năng lực của các trung tâm dịch vụ việc làm trong qua trình tư vấn quan hệ lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp hoà giải trong tranh chấp lao động tập thể; hỗ trợ xây dựng dữ liệu về quan hệ lao động tại Việt Nam.

Dự án này được kỳ vọng sẽ gián tiếp giảm thiểu tình trạng đình công và đình công trái phép tại các doanh nghiệp.

Giai đoạn II của dự án sẽ được tiến hành trong 2 năm 2007 và 2008 với tổng kinh phí 1,3 triệu USD do Chính phủ Na Uy tài trợ.