09:46 09/04/2011

Tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ, khống chế trần huy động

Nguyễn Hoàng

Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ thêm 2% và áp trần lãi suất huy động USD cá nhân 3%/năm

Trần lãi suất huy động USD đối với cá nhân sẽ có hiệu lực từ 13/4/2011
Trần lãi suất huy động USD đối với cá nhân sẽ có hiệu lực từ 13/4/2011
Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ thêm 2% và  áp trần lãi suất huy động USD cá nhân ở mức 3%/năm.

Cụ thể, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Mức cũ là 4%.

Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác có tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5%.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Mức dự trữ bắt buộc mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 5/2011.

Ngân hàng Nhà nước cũng ấn định lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú ở mức 3,0%/năm. Lãi suất huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ tổ chức tín dụng) là 1,0%/năm.

Mức lãi suất huy động vốn tối đa nói trên đã bao gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ. Đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn  tối đa.

Quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2011.

Đối với lãi suất huy động vốn có kỳ hạn bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày 13/4/2011 thì được thực hiện cho đến hết thời hạn đã  thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn  bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng USD tại các địa điểm huy động vốn (hội sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.