16:53 24/01/2008

Tăng hạn mức sản xuất vàng miếng năm 2008

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng hạn mức sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp trong năm 2008

SJC có hạn mức lên tới 50.000 kg.
SJC có hạn mức lên tới 50.000 kg.

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng hạn mức sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp trong năm 2008.

Quyết định này nhằm đáp ứng đề nghị của các doanh nghiệp sản xuất vàng miếng trong nước.

Cụ thể, khối lượng vàng miếng được sản xuất trong năm 2008 của Công ty Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tp.HCM là 1.500 kg; của Công ty trách Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm là 200 kg; của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận là 2.000 kg và Công ty Bảo Tín Minh Châu được sản xuất với khối lượng là 700 kg.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp được sản xuất với khối lượng lớn nhất trong năm 2008 với hạn mức 50.000 kg; kế đến là công ty kinh doanh mỹ nghệ Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với khối lượng là 9.000 kg.

Tổng hạn mức khối lượng vàng miếng những doanh nghiệp trên được sản xuất trong năm 2008 là 63.400 kg.

Trong quá trình triển khai thực hiện, những doanh nghiệp trên phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại Quyết định số 1141/QĐ-NHNN ngày 10/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép công ty được sản xuất vàng miếng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan.