16:03 24/06/2011

Tăng mạnh thuế với hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu

Y Nhung

Từ 4/8, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu sẽ tăng mạnh so với hiện nay

Máy in phun tới đây sẽ phải chịu mức thuế suất là 5% thay cho mức 0% hiện hành.
Máy in phun tới đây sẽ phải chịu mức thuế suất là 5% thay cho mức 0% hiện hành.
Từ 4 - 20% là mức thuế sẽ được áp dụng tăng thêm đối với các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, từ ngày 4/8 tới đây.

Thông tư số 91/2011/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nêu rõ, đối với quả hạch đã bóc vỏ, mức thuế nhập khẩu từ 20% sẽ tăng lên 30%; nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác, mức thuế áp dụng hiện nay là 30%, tăng lên thành 35%.

Đối với mặt hàng thuốc lá “thuần nhất” hoặc “hoàn nguyên”; thuốc lá bột để hít; thuốc lá không dùng để hút khác, kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm và loại khác có mức thuế suất từ 30% tăng lên 50%.

Đồ trang bị trong nhà vệ sinh bằng gang, đã hoặc chưa được tráng men, loại khác có mức thuế suất từ 32%, mức mới là 36%; còn máy in phun sẽ phải chịu mức thuế suất là 5% thay cho mức 0% hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, qua rà soát và đối chiếu với cam kết WTO năm 2011 của các nhóm hàng trong danh mục không khuyến khích nhập khẩu của Bộ Công Thương, hiện có 406 dòng thuế của các nhóm mặt hàng trong danh mục có mức thuế suất hiện hành bằng mức cam kết trần WTO năm 2011; 149 dòng thuế thấp hơn từ 1- 3% so với mức cam kết trần WTO năm 2011 và 169 dòng thuế có mức thuế suất thấp hơn mức cam kết trần WTO năm 2011 từ 4% trở lên.

Bộ Tài chính dự kiến đối với dòng thuế có mức thuế suất hiện hành thấp hơn 1- 3% so với mức cam kết WTO năm 2011(149 dòng thuế) sẽ không điều chỉnh tăng thuế suất.

Đối với các dòng thuế có mức thuế suất hiện hành thấp hơn mức cam kết WTO 2011 từ 4% trở lên (169 dòng thuế), trong đó có 158 dòng thuế gồm các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất; mặt hàng có tính chất lưỡng dụng (vừa dùng làm hàng tiêu dùng, vừa dùng làm nguyên liệu sản xuất) cũng không điều chỉnh thuế suất vì việc quy định mức thuế suất khác nhau đối với một mặt hàng có tính chất lưỡng dụng rất dễ phát sinh vướng mắc trong thực hiện.

Riêng có 11 dòng thuế có thể xem xét điều chỉnh thuế suất bao gồm: quả óc chó đã bóc vỏ;  nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác; thuốc lá thuần nhất hoặc hoàn nguyên, thuốc lá bột để hít, thuốc lá không dùng để hút khác, kể cả thuốc lá để nhai hoặc ngậm; bồn tắm bằng sắt hoặc thép; máy in phun; băng từ dùng cho phim điện ảnh, đĩa ghi…