03:24 24/06/2008

Tăng thuế xuất khẩu thép, phôi thép lên 10%

Thu Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký quyết định tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép lên 10%

Tăng thuế nhằm hạn chế xuất khẩu phôi thép, hỗ trợ cho sản xuất trong nước - Ảnh: Tuổi trẻ
Tăng thuế nhằm hạn chế xuất khẩu phôi thép, hỗ trợ cho sản xuất trong nước - Ảnh: Tuổi trẻ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký quyết định tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép lên 10%.

Cụ thể, theo Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC, thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép sẽ tăng lên 10% thay cho mức 2% hiện hành.

Thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim (thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC) cũng tăng lên 10%.

Mức thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 28/6 tới.