11:02 16/02/2009

Tăng tiền phạt vi phạm thủ tục thuế

Lê Hường

Chi cục trưởng chi cục thuế, trong phạm vi địa bàn quản lý của mình, có quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng, gấp đôi mức phạt cũ

Theo Nghị định 13/2009/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đối với các hành vi vi phạm về thủ tục thuế, nhân viên thuế đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 200.000 đồng, và đội trưởng đội thuế có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng, thay vì quy định cũ chỉ là 100.000 đồng và 2.000.000 đồng.

Chi cục trưởng chi cục thuế, trong phạm vi địa bàn quản lý của mình, có quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng, gấp đôi mức phạt cũ đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, vi phạm chế độ cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế hoặc không chấp hành quyết định hành chính thuế,...

Cũng theo nghị định mới, việc xem xét giảm trừ mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, theo nguyên tắc nếu có 1 tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ 1 tình tiết tăng nặng.

Trong khi đó, nghị định cũ quy định có 2 tình tiết giảm nhẹ mới được giảm trừ 1 tình tiết tăng nặng.