10:34 02/05/2016

Tăng trưởng lợi nhuận FPT giảm là... trong lộ trình

Thủy Diệu

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 của FPT cao hơn so với kế hoạch nhưng tăng trưởng lại giảm so với cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2016, FPT đạt doanh thu hợp nhất 8.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 563 tỷ đồng. <br>
Kết thúc quý 1/2016, FPT đạt doanh thu hợp nhất 8.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 563 tỷ đồng. <br>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc quý 1/2016, FPT đạt doanh thu hợp nhất 8.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 563 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 346 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 870 đồng.

FPT cho biết, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 đều cao hơn so với kế hoạch nhưng tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước do công ty tăng cường đầu tư cho hạ tầng viễn thông và thị trường trong nước vẫn chưa có tín hiệu hồi phục. 

Việc này đã được công ty dự tính và đưa vào kế hoạch quý 1.

FPT cũng cho biết, các chi phí đầu tư cho hạ tầng viễn thông sẽ thấp đi và các lĩnh vực có doanh thu từ thị trường trong nước gồm giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu cao hơn cùng kỳ kể từ quý 3/2016.

Theo FPT, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là hai điểm sáng lớn nhất của hoạt động kinh doanh trong quý 1. Theo đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận tốc độ tăng trưởng 42% về doanh thu và 18% về lợi nhuận trước thuế. 

Đặc biệt, doanh thu từ Nhật Bản, thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất của thị trường này trong các năm trở lại đây.
 
Lĩnh vực bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 35% về doanh thu và 47% về lợi nhuận trước thuế.

Doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 1.242 tỷ đồng. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 175 tỷ đồng, tăng mạnh 53% so với cùng kỳ.