08:09 30/11/2016

“Tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 17-18%”

Song Hà

Theo thông lệ nhiều năm qua, cuối năm là thời điểm tăng tín dụng rất nhanh

Theo ông Đào Minh Tú, việc Ngân hàng Nhà nước hồi đầu năm đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được.<br>
Theo ông Đào Minh Tú, việc Ngân hàng Nhà nước hồi đầu năm đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được.<br>
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% cho cả năm 2016, được đặt ra hồi đầu năm, chỉ là con số có tính chất định hướng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã phản hồi như vậy tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 29/11, sau khi báo giới chất vấn rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm 2016 có thể không cán đích, khi đến cuối tháng 11 mới đạt 14,03%.

Theo ông Đào Minh Tú, việc Ngân hàng Nhà nước hồi đầu năm đặt ra chỉ tiêu nói trên là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được.

Phó thống đốc lý giải, trong điều hành chính sách tiền tệ nói chung, đặc biệt là việc gia tăng tăng trưởng tín dụng nói riêng, việc tăng trưởng tín dụng đến mức độ nào nhằm phục vụ trước hết cho việc tăng trưởng nền kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Ông nói, mức 14,03% hiện nay đáp ứng được những yêu cầu quan trọng đặt ra.

Từ nay đến hết năm còn hơn một tháng nữa, và theo thông lệ nhiều năm qua, cuối năm là thời điểm tăng tín dụng rất nhanh.

Vì vậy, vẫn theo Phó thống đốc, Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 17-18% vào cuối năm là có thể đạt được.