14:18 20/08/2012

Tăng trưởng tín dụng đã đạt trên… 1%

Hoàng Vũ

Số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng đã trên 1% sau một thời gian dài chật vật

Như vậy, sau trạng thái âm kéo dài, tăng trưởng tín dụng cũng đã bắt đầu dương trở lại. Tuy nhiên kết quả sau 7 tháng là rất thấp so với chỉ tiêu dự kiến đầu năm là 15 - 17%.
Như vậy, sau trạng thái âm kéo dài, tăng trưởng tín dụng cũng đã bắt đầu dương trở lại. Tuy nhiên kết quả sau 7 tháng là rất thấp so với chỉ tiêu dự kiến đầu năm là 15 - 17%.
Số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng trên 1% sau một thời gian dài chật vật.

Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/7/2012, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng 1,02% so với 31/12/2011.

Đây là con số chốt vào thời điểm cuối tháng, nên có sự khác biệt so với các con số ước tính đưa ra vừa qua.

Trước đó, có hai con số khác nhau: theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), tính đến ngày 25/7 là tăng 0,57%; còn theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7 là giảm 0,03% so với cuối 2011.

Như vậy, sau trạng thái âm kéo dài, tăng trưởng tín dụng cũng đã bắt đầu dương trở lại. Tuy nhiên kết quả sau 7 tháng là rất thấp so với chỉ tiêu dự kiến đầu năm là 15 - 17%.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện điều chỉnh lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo hướng mở rộng cho nhiều ngân hàng thương mại. Và mục tiêu dự tính của nhà điều hành là phấn đấu đạt được 8 - 10% cả năm nay (dồn lại trong 5 tháng cuối năm).