18:41 16/06/2009

Tập đoàn Bảo Việt được niêm yết hơn 573 triệu cổ phiếu

Thu Thủy

Ngày 16/6, sàn Tp.HCM đã chấp thuận cho Tập đoàn Bảo Việt được niêm yết hơn 573 cổ phiếu với mã chứng khoán BVH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng và 775,203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng và 775,203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Ngày 16/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Tập đoàn Bảo Việt được niêm yết 573.026.605 cổ phiếu với mã chứng khoán BVH.

Trước đó, ngày 5/6/2009, HOSE đã chấp thuận về nguyên tắc cho Tập đoàn Bảo Việt được niêm cổ phiếu và Tập đoàn cũng đã hiện chốt danh sách được xác định vào 16h ngày 12/6/2009 và yêu cầu cổ đông chưa nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến hoàn tất các thủ tục.

Được biết, Tập đoàn Bảo Việt đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2009 với tổng doanh thu đạt 2.459,903 tỷ đồng - bằng 25,3% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 314,186 tỷ đồng - bằng 40,5% kế hoạch năm 2009.

Tập đoàn Bảo Việt kinh doanh các loại hình dịch vụ như: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; đầu tư tài chính; quản lý quỹ đầu tư; chứng khoán; ngân hàng; kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng và 775,203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.