17:14 06/08/2014

Tập đoàn Bảo Việt muốn thoái vốn tại Bảo hiểm Bảo Long

Hà Anh

Tập đoàn Bảo Việt đăng ký chào bán hết 6.368.272 cổ phiếu Bảo hiểm Bảo Long, tương đương 63,7 tỷ đồng tính theo mệnh giá

Trang web của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
Trang web của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
Ngày 4/8/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận số 63/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ra công chúng cho Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE).

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt đăng ký chào bán hết 6.368.272 cổ phiếu Bảo hiểm Bảo Long, tương đương 63,7 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Bảo hiểm Bảo Long. Theo đó, Bảo Long chào bán 6,73 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2, giá chào bán 10.300 đồng/cổ phiếu. Mục đích là nhằm cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cho Tổng công ty. Ngoài ra, sau khi hoàn tất đợt chào bán, Bảo Long sẽ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu để tham gia nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí và hàng không.

Tổng công ty có trụ sở tại 185 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM, có vốn điều lệ là 336,345 tỷ đồng.

Được biết, năm 2013, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Long đạt 555,305 tỷ, tăng 0,77% so với kế hoạch, lãi trước thuế đạt 35,46 tỷ đồng, bằng 75,42% kế hoạch năm 2013 (hơn 47 tỷ đồng). Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 560 tỷ, tăng 1% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.