15:55 25/06/2013

Tập đoàn Cao su có Chủ tịch mới

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam

Ông Võ Sỹ Lực.<br>
Ông Võ Sỹ Lực.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Tại quyết định số 989/QĐ-TTg, ngày 24/6, Thủ tướng đã bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Sỹ Lực, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn này.

Được biết, cuối tháng 4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cách chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG đối với ông Trần Kiên Quyết “do vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong thời gian làm Giám đốc Công ty Cao su Tân Biên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su”.

Đến tháng 3/2010, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc VRG giữ chức quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, sau một thời gian cử ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm chức Chủ tịch VRG.

Sau gần 2 năm giữ chức quyền Chủ tịch VRG, đến đầu tháng 1/2012, ông Lê Quang Thung đã được Thủ tướng cho nghỉ hưu theo chế độ. Từ đó đến nay, ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc VRG được cử vào Hội đồng Thành viên, phụ trách chung Hội đồng Thành viên.

Cũng trong ngày 24/6/2013, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã nghỉ hưu.