17:29 05/10/2012

Tập đoàn Cao su muốn nắm gần 25% vốn tại BRC

Hà Anh

Tập đoàn Cao su đăng ký mua 568.620 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.062.000 cổ phiếu, chiếm 24,99% vốn của BRC

Diễn biến giá cổ phiếu BRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu BRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đăng ký mua 568.620 cổ phiếu, chiếm 8,1% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, nâng số cổ phiếu nắm giữ tăng từ 1.393.380 cổ phiếu, chiếm 16,89% vốn lên 2.062.000 cổ phiếu, chiếm 24,99% vốn điều lệ của BRC.

Thời gian thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2012. Mục đích là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Được biết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa hoàn thành đề án tái cấu trúc hoạt động. Theo đó, VRG sẽ tập trung vào ba ngành nghề chính là trồng, khai thác sao su, công nghiệp cao su và chế biến gỗ.

Trên cơ sở đó, VRG sẽ thoái 100% vốn ở 40 công ty mà tập đoàn này không chi phối. Trong đó việc thoái vốn ở các công ty trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng sẽ được thực hiện trong năm 2012 và 2013. Tổng giá trị thoái vốn đến năm 2015 là 1.407 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (5/10), cổ phiếu BRC đóng cửa ở mức 10.700 đồng/cổ phiếu.