15:24 30/05/2014

Tập đoàn Đại Dương muốn bán 20 triệu cổ phiếu OCH

Hà Anh

Tập đoàn Đại Dương đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu OCH, từ ngày 3/6 đến ngày 1/7/2014 theo phương thức giao dịch và thỏa thuận

Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (mã OCG-HOSE), tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) đăng ký bán cổ phiếu OCH.

Theo đó, Tập đoàn Đại Dương đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu OCH, từ ngày 3/6 đến ngày 1/7/2014 theo phương thức giao dịch và thỏa thuận với mục đích là theo định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu OCH mà Tập đoàn Đại Dương sẽ nắm giữ giảm từ 150 triệu xuống còn 130 triệu cổ phiếu, chiếm 65% vốn tại OCH. Hiện, ông Hà Văn Thắng là đồng Chủ tịch OCG và OCH không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của OCH.

Trước đó, Hội đồng Quản trị OCH thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của OCH tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và dịch vụ Đại dương xanh và Công ty TNHH MTV Quản lý bất động sản Tân Đại Dương.

Cụ thể, OCH chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Đại dương Xanh vốn điều lệ 6 tỷ đồng với giá chuyển nhượng bằng vốn đã góp là 30 triệu đồng và OCH chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Bất động sản Tân Đại Dương vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng bằng vốn đã góp là 30 triệu đồng.

Bên nhận chuyển nhượng là hai cá nhân là ông Lê Mạnh Linh và bà Nguyễn Minh Hương cùng sinh năm 1984, thường trú tại Hà Nội. Được biết, cả 2 công ty con trên đều được OCH nắm quyền kiểm soát từ tháng 7/2013 và vốn thực góp là 30 triệu đồng/công ty.