16:27 15/06/2007

Tập đoàn Dầu khí đã cổ phần hóa xong 11 thành viên

Quỳnh Lam

Ngành dầu khí sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá các công ty mà Tập đoàn Dầu khí không cần nắm 100% vốn

Thu nhập của người lao động ở tất cả các đơn vị cổ phần hoá trong ngành dầu khí đều tăng.
Thu nhập của người lao động ở tất cả các đơn vị cổ phần hoá trong ngành dầu khí đều tăng.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này tập đoàn đã cổ phần hóa được 11 đơn vị thành viên, bán đấu giá thành công ra thị trường 289.512.288 cổ phần (đạt 94,2% số chào bán), tương đương 2.895 tỷ đồng giá trị mệnh giá, thu về 14.960 tỷ đồng.

Trong tham luận tại một hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí cho biết, sau khi cổ phần hóa, các công ty cổ phần sđược cơ cấu lại vốn, cũng như giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của nhà nước.

Cụ thể, trước khi chuyển đổi, vốn nhà nước tại 11 doanh nghiệp là 8.896 tỷ đồng. Sau khi cổ phần hóa là 7.535 tỷ đồng, trong đó nhà nước chỉ còn nắm giữ 4.611 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp sau chuyển đổi được độc lập tự chủ trong kinh doanh, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động. Tập đoàn không trực tiếp can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo ông Thăng, cổ phần hóa đã giúp đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt. Thu nhập của người lao động ở tất cả các đơn vị cổ phần hoá đều tăng, điển hình là một số công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trước khi cổ phần hoá hoạt động rất khó khăn, lao động nhiều, lương thấp. Sau cổ phần hoá, thu nhập bình quân của người lao động đã tăng lên từ 1,4 lên gần 3 triệu đồng/1 tháng…).

Ông Thăng nói, trong thời gian tới ngành dầu khí sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá các công ty mà Tập đoàn Dầu khí không cần nắm 100% vốn, thực hiện đúng Quyết định 38/2007/QĐ-TTg mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Bên cạnh đó, Tập đoàn skhông ngừng chỉ đạo, khuyến khích các công ty cổ phần phải tiến hành niêm yết trên các trung tâm giao dịch chúng khoán và đăng ký công ty đại chúng theo luật định trong Quý II/2.