11:16 27/03/2012

Tập đoàn Fortex quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp với SAP-ERP

Thanh Hương

Tập đoàn Đại Cường Fortex đã trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP - ERP trong hoạt động điều hành

Ông Lê Mạnh Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Fortex.
Ông Lê Mạnh Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Fortex.
Tập đoàn Đại Cường Fortex (Thái Bình) đã trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP - ERP trong hoạt động điều hành, quản lý hoạt động của ngành sản xuất sợi sơ tại Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 2 triệu USD.

Dự án quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (SAP-ERP) tập trung vào những mảng lớn như: tái cấu trúc và xây dựng hoạt động theo mô hình tập đoàn tối ưu nguồn lực tài chính và nguồn lực thương mại; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo xu hướng tiến bộ và tối ưu nhất trên thế giới; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thực hiện các bước quy trình; tăng cường khả năng kiểm soát; tối ưu hóa quản lý chi phí; nâng cao khả năng phục vụ khách hàng; nâng cao hình ảnh và uy tín tập đoàn Fortex…

Theo đó, SAP - ERP cho phép Fortex quản lý toàn diện các nguồn tài nguyên doanh nghiệp; đánh giá rủi ro tiềm ẩn; đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng và chính xác. Nó không chỉ phục vụ tác nghiệp chi tiết của từng nhân viên, từng phòng ban mà còn giải quyết mối quan hệ tổng thể của tất cả các phòng, ban và nhân viên trong doanh nghiệp, tích hợp toàn bộ hoạt động của tập đoàn vào hệ thống duy nhất, đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các chức năng sản xuất, kinh doanh.

Dự án sẽ huy động tổng thể những nhân viên chủ chốt của công ty tham gia và do chính chủ tịch tập đoàn làm giám đốc dự án và đào tạo tập trung cho hơn 300 nhân viên (người dùng cuối) trong vòng 2 tháng liên tục.

Hơn 500 quy trình nghiệp vụ sẽ được chuẩn hóa và đưa vào ứng dụng cho tất cả các phân hệ nghiệp vụ bao trùm trên tất cả các hoạt động của tập đoàn, từ phân hệ nghiệp vụ tài chính kế toán, tài chính quản trị, quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý bảo trì bảo dưỡng, quản lý bán hàng, quản lý chất lượng và quản lý nhân sự. Đặt biệt, công cụ Bibo (báo cáo thông tin) là công cụ đắc lực cho cấp quản lý cũng được triển khai và đưa vào ứng dụng trong dự án này.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp tập đoàn Fortex nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, tăng năng suất lao động và cải thiện năng lực cạnh tranh.