09:08 29/03/2014

Tập đoàn Hòa Phát ước lãi 800 tỷ trong quý 1

Hà Anh

HPG cho biết, lợi nhuận quý 1 ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó riêng Mandarin Garden đóng góp khoảng 200 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Theo đó, cổ đông HPG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng, tăng tương ứng khoảng 20% và 10% so với năm trước. Riêng với từng mảng hoạt động, HPG đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 800.000 tấn thép xây dựng tại thị trường trong nước và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu phôi thép.

Đối với ngành hàng sản xuất công nghiệp khác đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% về doanh thu. Đối với mảng bất động sản, Hòa Phát chủ trương chỉ tập trung vào các dự án đang triển khai.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty cho biết ngay trong 3 tháng đầu năm 2014, công ty ước vượt các chỉ tiêu dự tính với doanh thu trên 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 1 ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó riêng Mandarin Garden đóng góp khoảng 200 tỷ đồng.

Về cổ tức, cổ đông công ty thông qua tờ trình về mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2013 và mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014, cụ thể tỷ lệ chia cổ tức là 30%.