11:25 20/04/2016

Tập đoàn Hoa Sen hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của riêng quý 2 của HSG đạt 418 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 605 tỷ đồng - hoàn thành 91,67% kế hoạch năm

Nhà máy Tôn Hoa Sen.
Nhà máy Tôn Hoa Sen.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2015 - 2016.

Theo đó, tính riêng trong quý 2 của niên độ tài chính 2015-2016, HSG đạt gần 319.000 tấn thành phẩm tiêu thụ - trong đó, sản lượng xuất khẩu của công ty đạt 118.384 tấn.

Doanh thu thuần trong quý 2 của niên độ tài chính này của HSG đạt 4.118 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lên 8.029 tỷ đồng - hoàn thành 56,23% kế hoạch kinh doanh cả niên độ.

Lợi nhuận sau thuế của riêng quý 2 niên độ tài chính 2015-2016 tăng vọt so với quý trước, đạt 418 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đạt 605 tỷ đồng - hoàn thành 91,67% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Được biết, ngày 28/4 tới, HSG sẽ chi trả cổ tức đợt 1 nên độ tài chính 2014-2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Hiện vốn điều lệ HSG là 1.310 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn dự kiến sẽ chi khoảng 330 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.