16:05 14/09/2015

Tập đoàn Hoa Sen vào nhóm tăng trưởng toàn cầu của WEF

P.V

Công ty Việt Nam duy nhất trở thành thành viên cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu năm 2015

Hiện Hoa Sen đang dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam với hơn 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép.<br>
Hiện Hoa Sen đang dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam với hơn 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép.<br>
Từ ngày 9 -11/9/2015, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 9 New Champions tại Đại Liên, Trung Quốc để công bố các thành viên mới của cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu (GGCs) năm 2015.

132 công ty năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới được gia nhập vào cộng đồng GGCs năm nay. Trong đó, tập đoàn Hoa Sen là công ty duy nhất tại Việt Nam được lựa chọn trở thành thành viên của GGCs năm 2015.

Hội nghị thường niên lần thứ 9 của New Champions có sự tham gia của hơn 1.500 nhân vật trong các lĩnh vực kinh doanh, các tổ chức chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và truyền thông từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Để trở thành thành viên mới của GGCs, các doanh nghiệp được chọn từ hàng loạt các công ty có phẩm chất tốt theo một quy trình đề cử toàn cầu, dựa trên 6 tiêu chí, trong đó có tiêu chí doanh nghiệp dẫn đầu ngành với doanh thu từ 100 triệu USD đến 5 tỷ USD.

Theo WEF, hiện GGCs bao gồm 400 công ty có mức tăng trưởng cao và năng động nhất đến từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, năng lượng và hàng không.

Hiện Hoa Sen đang dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam với hơn 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép.

Theo báo cáo tài chính của Hoa Sen, 9 tháng đầu niên độ tài chính 2014 - 2015 (1/10/2014 - 30/6/2015), sản lượng tôn thép tiêu thụ của tập đoàn đạt 771.630 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 320.579 tấn, doanh thu thuần đạt 13.521 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 484 tỷ đồng.