08:54 20/06/2011

Tập đoàn Sông Đà chưa đồng ý việc SD9 thoái vốn tại S96

Hà Vy

Tập đoàn Sông Đà chưa đồng ý cho Công ty Cổ phần Sông Đà 9 bán cổ phần ở Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 trong giai đoạn này.

Biểu đồ khối lượng, giá của S96
Biểu đồ khối lượng, giá của S96
Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) thông báo công văn của Tập đoàn Sông Đà về việc bán cổ phần ở công ty.

Về việc này Tập đoàn Sông Đà yêu cầu người đại diện vốn góp của Tập đoàn Sông Đà tại Công ty Cổ phần Sông Đà (mã SD9) như sau: Hiện tại thị trường chứng khoán nói chung, giá cổ phiếu S96 nói riêng giảm trên 50% so với thời điểm đầu năm 2011. Do đó, việc bán cổ phiếu thời điểm này không tối đa hóa hiệu quả đầu tư cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông SD9. Vì vậy, Tập đoàn Sông Đà đề nghị chưa bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 vào thời điểm này.

Về việc tăng vốn điều lệ của S96 từ 100 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng và tăng từ 250 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, Tập đoàn Sông Đà yêu cầu Người đại diện phần vốn góp chỉ đạo công ty có văn bản với tư cách là cổ đông đề nghị S96 xem xét lại kế hoạch tăng vốn trên cơ sở vốn điều lệ tăng thêm đáp ứng nhu cầu đầu tư tối thiểu trong năm 2011.