14:13 26/11/2012

Tập đoàn, tổng công ty nhà nước kinh doanh “chưa hiệu quả”

Lạc Viên

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề nâng cao hiệu quả vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

Xuất hiện trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, phát sóng tối 25/11 trên kênh VTV1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tiếp tục đề cập đến một vấn đề không mới nhưng vẫn rất "thời sự": hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Xuất hiện trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, phát sóng tối 25/11 trên kênh VTV1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tiếp tục đề cập đến một vấn đề không mới nhưng vẫn rất "thời sự": hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước - Nguồn: VTV, VGP.<br>