09:53 23/01/2008

Tập đoàn Tong Yang đầu tư 200 triệu USD qua SMES

H.Xuân

Sự kiện này đã mở ra bước phát triển mới cho SMES và mang lại cơ hội lớn cho Tong Yang Group thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam

Trong hai ngày 21 và 22/1/2008, tại Hàn Quốc, Công ty Chứng khoán SME (SMES) và Tập đoàn Tong Yang (Hàn Quốc) đã đạt được một thoả thuận đầu tư trị giá 200 triệu USD.

Thỏa thuận đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực: chứng khoán niêm yết, OTC, đầu tư vào các doanh nghiệp chuẩn bị IPO, bất động sản, khai khoáng tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Sự kiện này đã mở ra bước phát triển mới cho SMES và mang lại cơ hội lớn cho Tong Yang Group thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, hai bên đã ký một thoả thuận hợp tác chính thức trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển.

Theo đó, Tập đoàn Tong Yang sẽ hỗ trợ toàn diện SMES trong việc xây dựng và vận hành theo mô hình tổ chức hoạt động của một tập đoàn tài chính hiện đại. Đồng thời, Tong Yang sẽ cử chuyên gia tham gia các dự án của SMES và giúp đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho SMES.

Tập đoàn Tong Yang hiện đang chuyển giao hệ thống công nghệ giao dịch chứng khoán hiện đại cho SMES, bao gồm hệ thống quản lý giao dịch (back office) và hệ thống các lệnh giao dịch trực tuyến.

Trong đó đáng chú ý là hệ thống này có hai kênh giao dịch trực tuyến HTS (Home Trading System) và WTS (Web Trading System) là hai công cụ trực tuyến tiên tiến nhất thế giới hiện nay, đang được sử dụng để xử lý 80% khối lượng giao dịch tại các thị trường chứng khoán phát triển nhất như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.