16:36 01/08/2011

Tập đoàn Xuân Thành ra mắt tổng công ty bảo hiểm

Bảo Anh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Thái Sơn chính thức chuyển đổi thương hiệu thành Bảo hiểm Xuân Thành

Lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chúc mừng lãnh đạo Bảo hiểm Xuân Thành tại lễ công bố chuyển đổi thương hiệu.
Lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chúc mừng lãnh đạo Bảo hiểm Xuân Thành tại lễ công bố chuyển đổi thương hiệu.
Sáng 1/8, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Xuân Thành) tổ chức công bố chuyển đổi thương hiệu với tên gọi mới là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

Được thành lập từ năm 2009, Bảo hiểm Thái Sơn - GMIC (tiền thân của Bảo hiểm Xuân Thành) hiện đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh trải rộng trên phạm vi toàn quốc với hơn 40 đơn vị trực thuộc cùng một đội ngũ gần 500 cán bộ nhân viên, hàng trăm tổng đại lý và đại lý chuyên nghiệp.

Nhằm mục đích phát triển thương hiệu, trên cơ sở đề xuất của cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, ngày 11/7/2011, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã ban hành quyết định số 57/GPĐC7/KDBH, chấp thuận Công ty Bảo hiểm Thái Sơn được đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

Theo giấy phép mới, Bảo hiểm Xuân Thành sẽ có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, với thời gian hoạt động là 99 năm, trên các lĩnh vực như: kinh doanh bảo hiểm gốc phi nhân thọ, nhận và nhượng tái bảo hiểm, hoạt động đầu tư vốn và các dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba...

Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành Nguyễn Văn Dũng, cho biết, doanh thu trong năm 2010 của công ty đạt 102 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Cả năm 2011, doanh nghiệp này phấn đấu doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng.