12:07 24/08/2012

TAS và HBBS bị cảnh cáo trong hoạt động bù trừ và thanh toán

Hà Anh

VSD đã cảnh cáo TAS và HBBS do liên tiếp vi phạm các quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán

Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về quyết định cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) và  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nhà Hà Nội (HBBS).

Theo đó, VSD cảnh cáo TAS và HBBS do liên tiếp vi phạm các quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán.

VSD yêu cầu TAS và HBBS có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến việc tạm thời mất khả năng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán và hoàn trả đủ các khoản vay Quỹ hỗ trợ thanh toán theo đúng quy định.

Quyết định cảnh cáo của TAS và HBBS có hiệu lực từ ngày 23/8.

Trước đó, TAS đã bị VSD đình chỉ hoạt động lưu ký trong 1 tháng từ 8/5 đến 8/6 do thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng hạn.