10:55 27/06/2007

Tất cả tổ chức trúng đấu giá Bảo Việt đều đã nộp tiền

Đến cuối giờ chiều 26/6, tất cả 65 tổ chức trúng thầu đấu giá cổ phần Bảo Việt đã nộp tiền mua

Bảo Việt là một tiền lệ quan trọng đối với kế hoạch cổ phần hóa các tổng công ty lớn trong tương lai - Ảnh: Minh Đức.
Bảo Việt là một tiền lệ quan trọng đối với kế hoạch cổ phần hóa các tổng công ty lớn trong tương lai - Ảnh: Minh Đức.
Đến cuối giờ chiều 26/6, tất cả 65 tổ chức trúng thầu đấu giá cổ phần Bảo Việt đã nộp tiền mua.

Theo tin từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh Tp.HCM, những nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá cũng đã nộp đủ tiền cho khối lượng trúng thầu.

Được biết các tổ chức có giá trúng bình quân từ 69.000 đến 71.000 đồng/cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài trúng với giá thấp nhất là 70.200 đồng/cổ phần và các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài đa số trúng từ 10.000 cổ phần/tổ chức, nhà đầu tư trở lên.

Riêng cá nhân trúng đấu giá đến 5 giờ chiều ngày 26/6 đã có 60% nộp tiền, do một số nộp qua ngân hàng nên chưa thống kê hết. Với tình hình trên, nhiều khả năng Bảo Việt không phải tổ chức đấu giá lại dù nhiều cá nhân trúng đấu giá đã bỏ cọc vì khối lượng trúng đấu giá của các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa số.

Chiều 26/6, giá cổ phần Bảo Việt ngoài thị trường OTC cũng đã nhích lên với giá rao bán thấp nhất là 69.000 đồng/cổ phần.