18:33 04/11/2008

TBC trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 22/12/2008, TBC sẽ tả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 6% - 1 cổ phần được nhận 600 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 25/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (mã TBC-HASTC).

Theo đó, ngày 22/12/2008, TBC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 6% - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần  Thuỷ điện Thác Bà - khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TBC ngày 24/11, 25/11 và 26/11/2008.