11:18 10/11/2009

TBC trả cổ tức bằng tiền, ACB phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

ACB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện: 1,41%/cổ phần

ACB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện 1,41%/mệnh giá.
ACB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện 1,41%/mệnh giá.
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 25/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 27/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của TBC để chi trả cổ tức đợt 1/2009.

Theo đó, ngày 21/12/2009, TBC sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TBC vào những ngày 26, 27 và 30/11/2009.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 19/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ACB.

Theo đó, ACB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện 1,41%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 141 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu tại 1 trong 3 địa điểm sau:

- Cổ đông cư ngụ tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam - từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Hội sở, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Tp. HCM.

- Cổ đông cư ngụ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc - từ Huế trở ra, ngoại trừ Hải Phòng nhận tại ACB - Chi nhánh Hà Nội, 184-186 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Cổ đông cư ngụ tại Hải Phòng nhận tại ACB - Chi nhánh Duyên Hải, 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ACB vào những ngày ngày 18, 19 và 20/11/2009.