11:52 13/11/2009

TBX và BMC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

TBX và BMC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ lần lượt là 23% và 10%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMC từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMC từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
TBX và BMC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ lần lượt là 23% và 10%/mệnh giá.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX).

Theo đó, ngày 24/12/2009, TBX sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 23%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình - số 1 đường Quách Đình Thảo, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TBX vào những ngày 3, 4 và 7/12/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 25/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 27/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE).

Theo đó, ngày 14/12/2009, BMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bình Định - 11 Hà Huy Tập, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BMC vào những ngày 26, 27, 30/11/2009.