00:00 21/09/2010

TBX và SME phát hành thêm cổ phiếu

Mai Hằng

HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối để thưởng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TBX và SME

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối để thưởng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TBX và SME.

* 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX).

Theo đó, TBX sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 5:1 (5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Đồng thời, TBX sẽ phát hành 297.720 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 10:2,94 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0,294 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 11/10/2010 đến ngày 2/11/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 11/10/2010 đến ngày 5/11/2010.

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình - số 01, đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

* 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 27/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SME-HNX).

Theo đó, SME phát hành 7.500.000 cổ phiếu nhằm phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 10.000 đồng.

Chứng khoán phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/10/2010 đến ngày 1/11/2010.  Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 7/10/2010 đến ngày 3/11/ 2010.

Địa điểm thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SME - số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.