10:09 05/05/2008

TC Capital Việt Nam được cấp phép thành lập

H.Vũ

TC Capital Việt Nam được cấp phép thành lập với mức vốn điều lệ 10.823.458.000 đồng, thời gian hoạt động là 50 năm

Ngày 29/4, Ủy ban Chứng khoán đã cấp Giấy phép thành lập số 91/UBCK-GP cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (TCVN).

Với mức vốn điều lệ 10.823.458.000 đồng, TCVN sẽ có thời gian hoạt động là 50 năm. TCVN được thành lập bởi 2 thành viên là Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ với mức vốn góp là 5,9 tỷ đồng và Công ty TC Capital Advisory Limited với mức vốn góp là 306.000 USD.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán thông báo cũng đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF) có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.