11:15 06/09/2010

TCL: Dự kiến gọi vốn để đầu tư vào công ty khác

Hà Anh

TCL thống nhất chủ trương và sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng

TCL sẽ tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào một số công ty khác.
TCL sẽ tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào một số công ty khác.
Ngày 31/8, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư của Công ty.

Cụ thể, TCL thống nhất chủ trương và sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.

Trong đó, TCL sẽ phát hành 1,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu) và phát hành riêng lẻ 6,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông sáng lập và đối tác chiến lược.

TCL cho biết, mục đích là nhằm huy động vốn là mua 2 thiết bị cẩu container Gantry Cranes của hãng Kock (Đức) hoạt động tại cảng Cát Lái theo hình thức chỉ định thầu, góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Tân Cảng Bến Thành, đầu tư mua 1,5 triệu - 2,5 triệu cổ phiếu (3-5%) vốn của Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/cổ phiếu.