09:30 25/07/2007

TCM bị "tuýt còi" vì không đăng ký công ty đại chúng

H. Xuân

Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công bị xử phạt do đã không lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Ngày 23/7/2007, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lần này, doanh nghiệp bị “tuýt còi” là Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công (TCM) do đã không lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, TCM bị phạt 10 triệu đồng.

Theo Luật Chứng khoán, các công ty cổ phần khi đã trở thành công ty đại chúng đều phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do các văn bản hướng dẫn luật vẫn đang trong quá trình ban hành nên ngày 26/3/2007, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn, các tổng công ty 90, 91 về việc hướng dẫn đăng ký công ty đại chúng theo tinh thần Luật Chứng khoán. Theo đó, ngày 30/6/2007 là hạn đăng ký cuối cùng mà ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa ra.

Sau thời gian này, Ủy ban Chứng khoán sẽ tiến hành xử phạt đối với những trường hợp công ty cổ phần là công ty đại chúng mà không thực hiện đăng ký theo quy định pháp luật.