06:38 08/07/2008

TCM sẽ phát hành 10 triệu trái phiếu chuyển đổi

Thiên Hà

TCM sẽ phát hành 10.000.000 trái phiếu, đây là loại trái phiếu có quyền chuyển đổi hàng năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dệt May – Đầu Tư – Thương Mại Thành Công (mã TCM) sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi, với hình thức ghi sổ vô danh.

Theo đó, TCM sẽ phát hành 10.000.000 trái phiếu, đây là loại trái phiếu có quyền chuyển đổi hàng năm, mệnh giá 100.000đồng/ trái phiếu, với phương thức phát hành riêng lẻ cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, lãi suất tính bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của Hội sở chính 4 Ngân hàng (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank), tham chiếu tại thời điểm phát hành, cộng thêm tối đa 2%/năm. Mức % cộng thêm cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị ấn định sau khi thoả thuận với nhà đầu tư.

Với tỷ lệ chuyển đổi là: năm thứ nhất: tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông); năm thứ hai: tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông); năm thứ ba: tỷ lệ 1:2 (1 trái phiếu đổi thành 2 cổ phiếu phổ thông).

Tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, nếu giá cổ phiếu biến động vượt quá biên độ biến động giá cổ phiếu được công bố khi phát hành trái phiếu, Đại hội cổ đông có quyền điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu cho phù hợp.

Biên độ biến động giá cổ phiếu: +/- 30% giá tính theo tỷ lệ chuyển đổi.