09:47 23/07/2008

TCM thay đổi đơn giá phát hành cổ phiếu

N.Anh

Từ 8/8/2008 - 15/8/2008, TCM lấy ý kiến cổ đông về thay đổi đơn giá phát hành cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu thay vì 20.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 29/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM).

Theo đó, từ ngày 8/8/2008 đến ngày 15/8/2008, TCM lấy ý kiến cổ đông về thay đổi đơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu thay vì 20.000 đồng/cổ phiếu như nghị quyết.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TCM vào các ngày 28, 29 và 30/7/2008.