14:46 29/07/2010

TCR giải trình lợi nhuận tăng hơn 155% so với cùng kỳ

N.Anh

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của TCR đạt 8,858 tỷ đồng, tăng 155,03% so với cùng kỳ, do quý 2/2009, công ty bị lỗ 16,1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và giải trình lợi nhuận quý 2/2010 tăng mạnh so cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2010 đạt 311,641 tỷ đồng, tăng 36,38% so với cùng kỳ (228,5 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 556,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng hóa quý 2/2010 là 245,3 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ (205,44 tỷ đồng). Chi phí tài chính quý 2/2010 là 8,43 tỷ đồng, giảm 36,58% so với cùng kỳ (13,3 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 8,858 tỷ đồng, tăng 155,03% so với cùng kỳ (quý 2/2009, công ty lỗ 16,1 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 9,415 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2010 đạt 254 đồng, EPS quý 2/2010 đạt 239 đồng.

Công ty cho biết, tình hình tiêu thụ trong quý 2/2010 tốt hơn so với cùng kỳ năm trước - tăng 36,38%, mặt khác công ty tiết giảm chi phí nên giá vốn hàng bán chỉ tăng 19,4%. Đồng thời, chi phí tài chính giảm 36,58% đã làm cho lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 của công ty tăng lên đáng kể.