06:15 19/07/2008

TCR trả cổ tức bằng tiền mặt & cổ phiếu

Nguyên Anh

Ngày 31/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu năm 2007 của TCR

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 31/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu năm 2007 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR).

Theo đó, TCR sẽ chi trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 600 đồng).

TCR sẽ phát hành thêm 2.014.220 cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007, trong đó: số lượng phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu đã niêm yết là 459.912 cổ phiếu; số lượng phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa niêm yết là 1.554.308 cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức 6% trên mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:0,6) tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 0,6 cổ phiếu mới.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera, Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TCR vào các ngày 30,31/07/2008 và 01/08/2008.