23:21 21/07/2009

TCT công bố lãi gần 18 tỷ đồng trong 6 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Năm 2009, đại hội cổ đông TCT đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 45,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 26,4 tỷ đồng.
Năm 2009, đại hội cổ đông TCT đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 45,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 26,4 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30,34 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đạt 17,928 tỷ đồng, giảm 4,39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, ngày 19/6/2009, sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho TCT được niêm yết 1.598.500 cổ phiếu. Như vậy cổ phiếu TCT sẽ chuyển niêm yết từ sàn Tp.HCM sang sàn Hà Nội.

Được biết năm 2009, đại hội cổ đông TCT đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 45,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 26,4 tỷ đồng; trả cổ tức 20%.