08:28 13/10/2011

TDC đã giải ngân trên 86% vốn huy động của đợt tăng vốn

Mai Anh

Công ty đã giải ngân 691,5 tỷ đồng để thanh toán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản theo tiến độ dự án

Diễn biến giá cổ phiếu TDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC-HSX) công bố việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, TDC chào bán 80 triệu cổ phiếu, tổng số tiền thu được là 800 tỷ đồng. Công ty đã giải ngân 691,5 tỷ đồng để thanh toán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản theo tiến độ của các dự án theo như bản cáo bạch.

Trong đó, dự án Khu phố thương mại UniTown giai đoạn 1 đã được giải ngân toàn bộ 300 tỷ đồng theo kế hoạch sử dụng vốn; Dự án Khu phố thương mại Uni - Town giai đoạn 2 giải ngân được 283,7 tỷ đồng/kế hoạch là 300 tỷ đồng; Dự án nhà phố Bắc Sông Cấm giải ngân được 95,2 tỷ đồng/kế hoạch là 100 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất xửa nhựa lõi thép Cửa sổ Mùa Xuân giải ngân được 12,6 tỷ đồng/kế hoạch 30 tỷ đồng.

Riêng dự án Khu dân cư VSIP Tân Uyên chưa được giải ngân, số tiền dự kiến cho dự án này là 70 tỷ đồng.

Hiện vốn huy động từ đợt phát hành còn 108,5 tỷ đồng, TDC cho biết sẽ tiếp tục giải ngân cho các dự án bất động sản theo thông báo trong bản cáo bạch.

Trước đó, TDC giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tục từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2011 là do diễn biến chung của thị trường chứng khoán, nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011 của công ty vẫn diễn ra bình thường.