09:44 20/12/2011

TDC ước lãi gần 191 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Năm 2011, TDC dự kiến tổng doanh thu đạt 4.693,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 15%

Diễn biến giá cổ phiếu TDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HSX) công bố thông qua kết quả kinh doanh ước tính 2011, kế hoạch năm 2012 và một số kế hoạch khác của công ty.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2011 (bao gồm doanh thu bán hàng, tài chính) ước đạt 1.404,6 tỷ đồng, hoàn thành 81,48% kế hoạch năm (1.723,8 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế ước đạt 252,48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 190,78 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều hoàn thành hơn 91%. Lợi nhuận trên cổ phiếu EPS cả năm ước đạt 2.464 đồng, bằng 87,87% kế hoạch năm (2.804 đồng).

Năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua với tổng doanh thu đạt 4.693,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 15%.

Hội đồng Quản trị  công ty đã thông qua việc chi hơn 13 tỷ đồng mua 1.655.500 cổ phần từ cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước. Nâng tỷ lệ sở hữu của TDC dự kiến lên 1.755.500 cổ phần, chiếm 17,55% vốn điều lệ.

Ngoài ra, thống nhất thông qua chủ trương góp bổ sung 267.100 cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt lên 69,43% và dự kiến mua lại 3,06 triệu cổ phần theo mức giá thỏa thuận từ Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV để nâng tỷ lệ góp của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex lên 51% vốn điều lệ.