21:48 06/12/2012

TDC ước lãi trước thuế 186 tỷ đồng năm 2012

Hòa Bình

Năm 2013, TDC đặt mục tiêu doanh thu 2.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 122 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TDC - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TDC - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC-HOSE) vừa công bố thông tin ước tính lợi nhuận 2012 và kế hoạch 2013.

Theo TDC, tổng doanh thu năm 2012 của công ty ước đạt 2.321 tỷ đồng, đạt 79,11% so với kế hoạch năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, tương đương 64,59% kế hoạch năm nay. TDC cho biết, dự kiến cổ tức năm 2012 là từ 10% trở lên.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, TDC đặt mục tiêu doanh thu 2.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 122 tỷ đồng, cổ tức dự kiến trả từ 10% trở lên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, giá cổ phiếu TDC ở mức 7.200 đồng/cổ phiếu.