15:14 12/10/2011

TDH đã giải ngân hết gần 210 tỷ đồng từ trái phiếu

Hà Anh

Công ty đã đầu tư 200 tỷ đồng cho dự án phức hợp Phúc Thịnh Đức và dự án phức hợp phố Minh Khai - Hà Nội

Diễn biến giá cổ phiếu TDH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TDH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HSX) báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2010.

Theo đó, TDH chào bán 6 triệu trái phiếu, đã bán được hơn 2 triệu trái phiếu thu về được trên 208 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 7%/năm (trả lãi định kỳ hàng năm).

Công ty đã dùng 100 tỷ đồng đầu tư vào dự án phức hợp Phúc Thịnh Đức; Đầu tư dự án phức hợp phố Minh Khai - Hà Nội 100 tỷ đồng; đầu tư 4,8 tỷ đồng cho dự án chung cư TDH - Phước Bình và 4 tỷ đồng cho dự án chung cư TDH - Phước Long.

Được biết, từ ngày 20/9/2011 đến ngày 20/12, TDH đăng ký mua 1.820.010 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ là 2.000.000 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, thỏa thuận.