16:23 06/07/2010

TDH sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

TDH sẽ phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã thông qua phương án điều chỉnh và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, TDH sẽ phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Trong đó: đợt 1, TDH sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.787.500 trái phiếu, tương đương 378,75 tỷ đồng với giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường bình quân 10 phiên gần nhất trước thời điểm phát hành và điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Đợt 2, TDH sẽ phát hành cho nhà đầu tư lớn 2.212.500 trái phiếu, tương đương 221,25 tỷ đồng và phần trái phiếu dư cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt 1 (nếu có), với giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu đợt 1.

Kỳ hạn trái phiếu 36 tháng. Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% tổng số lượng trái phiếu vào ngày tròn hai năm và 50% còn lại vào tròn năm thứ 3.

Thời gian dự kiến chào bán từ ngày 16/7/2010 đến ngày 1/11/2010. Lãi suất trái phiếu định kỳ 7%/năm. Tiền lãi được chi trả định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành.

TDH cho biết, tổng số vốn sau đợt phát hành được đầu tư vào các dự án như: Dự án khu tái định cư Bình Khánh, Căn hộ cao cấp Cantavil Thủ Thiêm là 200 tỷ đồng; Dự án chung cư TDH - Phước Long 100 tỷ đồng, Dự án Chung cư TDH - Phước Bình 100 tỷ đồng, Chung cư Phúc Thịnh Đức 100 tỷ đồng và Khu phức hợp phố Minh Khai, Hà Nội là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị TDH cũng đã thông qua việc tiến hành triển khai đầu tư kinh doanh bất động sản tại Uzbekistan với tỷ lệ vốn góp là 40%, tương đương 32,5 tỷ đồng.