10:44 12/08/2009

TDH, SFC và PSC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của TDH, SFC và PSC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TDH từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TDH từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của TDH, SFC và PSC.

* Ngày 28/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2009 của Công ty Cổ phần Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE).

Theo đó, ngày 21/9/2009, TDH sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Nhà Thủ Đức - 384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TDH vào các ngày 27/8, 28/8 và 1/9/2009.

* Ngày 21/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE).

Theo đó, ngày 14/9/2009, SFC tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Từ ngày 4/9/2009 - 17/9/2009, SFC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng dự án 468 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Tp. HCM.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn - Số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SFC vào các ngày 20/8, 21/8 và 24/8/2009.

* Ngày 28/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX).

Theo đó, ngày 18/9/2009, PSC tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 900 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PSC vào các ngày 27/8, 28/8 và 31/8/2009.