10:44 21/09/2010

TDH: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ 10:1

Hạ Vy

TDH sẽ phát hành 3.787.500 trái phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10:1 với giá 100.000 đồng/trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được mua trái phiếu chuyển đổi năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE).

Theo đó, TDH sẽ phát hành 3.787.500 trái phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10:1 (1 phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi) với giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng. Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% tổng số lượng trái phiếu vào ngày tròn hai năm và 50% còn lại vào tròn năm thứ 3.

Lãi suất trái phiếu định kỳ 7%/năm. Tiền lãi được chi trả định kỳ 12 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành.

Thời hạn chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/10/2010 đến ngày 21/10/2010. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 7/10/2010 đến ngày 4/11/2010.

Đại điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, thực hiện tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, thực hiện tại trụ sở Công ty - 13-15-17 Trương Định, phường 6, quận 3, Tp.HCM.