16:54 17/09/2015

Techcom Capital lập hai quỹ đầu tư chứng khoán

Hà Anh

Cả hai quỹ này đều hoạt động với thời gian không xác định và được giám sát bởi Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam)

Trang web của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital.
Trang web của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital.
Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital), công ty 100% vốn đầu tư của Techcombank vừa công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cấp giấy chứng nhận thành lập Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Theo đó, Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom và Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom được thành lập dưới dạng quỹ mở, với vốn điều lệ trên 60 tỷ đồng. Mệnh giá chứng chỉ quỹ TCEF và quỹ TCBF là 10.000 đồng.

Cả hai quỹ này đều hoạt động với thời gian không xác định và được giám sát bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).

Cụ thể, Quỹ cổ phiếu TCEF tập trung đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn; nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn và được kỳ vọng mang lại lợi tức cao cho các nhà đầu tư.

Còn, Quỹ trái phiếu TCBF tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi những công ty lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh, sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp hơn.