13:05 19/04/2014

Techcombank bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới

P.V

Techcombank có cơ cấu Hội đồng Quản trị mới trong nhiệm kỳ 2014-2019

Trong kỳ đại hội lần này, HSBC đã không đề cử ứng viên tham gia Hội đồng
 Quản trị Techcombank nhiệm kỳ mới do thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa 
Techcombank và HSBC ký lần đầu vào năm 2005 sẽ kết thúc vào tháng 
6/2014.
Trong kỳ đại hội lần này, HSBC đã không đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Techcombank nhiệm kỳ mới do thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa Techcombank và HSBC ký lần đầu vào năm 2005 sẽ kết thúc vào tháng 6/2014.
Sáng 19/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đây là đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2014 - 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2014, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng.

Về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2009 - 2014, Techcombank đã đạt tăng trưởng mạnh về tổng tài sản từ 92.582 lên 158.897 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng trung bình đạt 11,4% qua mỗi năm.

Qua 5 năm, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 5.400 lên 8.878 tỉ đồng, tới 31/12/2013 vốn chủ sở hữu đạt 13.920 tỉ đồng, đảm bảo nguồn lực vốn cần thiết cho các hoạt động và phát triển kinh doanh.

Số lượng nhân viên tăng từ 5.029 lên 7.290 vào cuối 2013, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch được mở rộng gấp đôi lên 315 cùng với việc phát triển các dịch vụ ngân hàng trực tuyến tiện lợi, các sản phẩm dịch vụ thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng đã giúp Techcombank có trên 3,3 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Đại hội đồng cổ đông sáng 19/4 cũng đã nhất trí thông qua với tỉ lệ tín nhiệm bầu chọn cao từ các cổ đông cho Hội đồng Quản trị, gồm ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Thiều Quang, ông Nguyễn Cảnh Sơn, ông Đỗ Tuấn Anh, ông Lee Boon Huat, ông Nguyễn Đoan Hùng - thành viên độc lập.

Trong kỳ đại hội lần này, HSBC đã không đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Techcombank nhiệm kỳ mới do thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa Techcombank và HSBC ký lần đầu vào năm 2005 sẽ kết thúc vào tháng 6/2014.

Theo Techcombank, trong thời gian qua, một phần nhờ vào sự hỗ trợ của HSBC, ngân hàng đã xây dựng được hệ thống và đội ngũ nhân sự mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. HSBC sẽ tiếp tục hỗ trợ Techcombank với vai trò là một cổ đông sở hữu 19,4% cổ phần.

Đại hội cũng thông qua định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019. Trong 5 năm tới, Techcombank sẽ tiếp tục với định hướng chiến lược chuyển đổi đã được khẳng định, và có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu mới, đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng nguồn lực, và phát triển năng lực kinh doanh cốt lõi.
 
Mục tiêu dài hạn, Techcombank dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ tăng gần 75% tổng tài sản lên 275.656 tỷ đồng, tăng gần 3 lần dư nợ và tăng gấp đôi huy động.

Tăng trưởng về huy động và cho vay sẽ tập trung nhiều ở phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng tỷ lệ sinh lời ROA và ROE lên 1,65% và 18,22% vào cuối năm 2018; đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm tăng cơ cấu doanh thu từ thu nhập từ phí (13% lên 19%); đồng thời tiếp tục duy trì chính sách cho vay thận trọng, quản lý chặt chất lượng tín dụng, đảm bảo nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% tổng dư nợ.

Riêng trong năm 2014, mục tiêu kinh doanh đã được đại hội thông qua với tổng tài sản tăng 7,6% lên gần 171.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 16% (142,68 ngàn tỷ đồng); dư nợ tín dụng tăng 13% (106,83 ngàn tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 35% (1.181 tỷ đồng).

(Nguồn: Techcombank)