08:03 09/12/2010

Techcombank chào bán 30 triệu trái phiếu

Hồng Anh

Techcombank sẽ chào bán 30.000.000 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Giao dịch tại Techcombank.
Giao dịch tại Techcombank.
Ngày 2/12/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 748/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Techcombank sẽ chào bán 30.000.000 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị trái phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam là Công ty Chứng khoán Bản Việt.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định cho phép Techcombank được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 với tổng mệnh giá 9.000 tỷ đồng quy đổi (trong đó bằng VND là 5.500 tỷ đồng và bằng USD là 3.500 tỷ đồng quy đổi).

Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam có vốn điều lệ 6.932,1 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 70 - 72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.