15:17 11/06/2009

Techcombank đạt 789 tỷ đồng lợi nhuận sau 5 tháng

M.Đức

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank sau 5 tháng đầu năm 2009 đạt 789 tỷ đồng

Năm 2009, Techcombank dự kiến sẽ đạt mục tiêu tổng tài sản trên 82.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.
Năm 2009, Techcombank dự kiến sẽ đạt mục tiêu tổng tài sản trên 82.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.
Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank sau 5 tháng đầu năm 2009 đạt 789 tỷ đồng (sau khi đã trích đủ dự phòng).

Theo thông báo của Techcombank, tính đến hết tháng 5/2009, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này sau 5 tháng đầu năm đã đạt 789 tỷ đồng (sau khi đã trích đủ dự phòng); tổng tài sản đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 12.000 tỷ so với tháng 12/2008 (tăng 20,03%), bằng 106,36% so với kế hoạch năm.

Cũng đến thời điểm trên, tổng nguồn vốn huy động dân cư tại Techcombank đạt 39.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.178 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm; tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế cũng tăng hơn 2.158 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 32.000 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, trong 5 tháng đầu năm 2009, Techcombank cũng đã giải ngân được gần 13.000 tỷ đồng cho các cá nhân, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 5/2009, tổng quỹ dự phòng rủi ro của Techcombank là 622 tỷ đồng, trong đó gồm 509 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, 114 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết: “Việc trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được Techcombank coi là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn về mặt tài chính trong hoạt động. Ngoài việc trích lập theo đúng quy định, đối với dự phòng rủi ro tín dụng, chúng tôi còn thận trọng trích lập 100% đối với nợ nhóm 5 mà không tính đến tài sản đảm bảo”.

Ông Vinh cũng nhận định, trong năm 2009, Techcombank xác định sẽ đạt các mức kế hoạch đề ra; trong đó tổng tài sản dự kiến sẽ đạt trên 82.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 2,5%.

Ngoài ra, Techcombank cũng đặt kế hoạch trong năm 2009 sẽ lập mới 50 phòng giao dịch, 12 chi nhánh, mở rộng mạng lưới lên 50 chi nhánh và 130 phòng giao dịch trên cả nước.