10:51 18/04/2011

Techcombank dự kiến niêm yết năm nay

Hà Anh

Techcombank công bố kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, niêm yết trong năm 2011

Năm 2011, Techcombank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng.
Năm 2011, Techcombank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, niêm yết trong năm 2011, để trình đại hội cổ đông vào ngày 23/4 tới.

Theo đó, tổng tài sản toàn hệ thống trong năm 2010 đạt 150.291 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2009, vượt 17% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2010 của Techcombank đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 2.253 tỷ đồng của năm 2009 và bằng 98% kế hoạch năm;

Năm 2011, Techcombank đặt mục tiêu với tổng tài sản đạt 182.000 tỷ đồng, tăng 21%, nguồn vốn huy động đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 65%, dư nợ cho vay khách hàng đạt 63.513 tỷ đồng, tăng 20%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2010. Lượng chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến nâng lên con số 342 điểm, tăng 22% so với năm 2010.
 
Năm 2011, Techcombank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng. Vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2011 là 1.855,895 tỷ đồng thông qua việc trích 177.589.500 cổ phiếu (tương đương 1.775,895 tỷ đồng) để phân phối cho các cổ đông theo tỷ lệ 25,62%; trích 8 triệu cổ phiếu nhằm thưởng cho cán bộ công nhân viên. Thời gian dự kiến thực hiện xong là ngày 30/6/2011.

Số tiền thu được sẽ được đầu tư tài sản trụ sở, thiết bị mạng lưới khảng 2,8%; đầu tư hệ thống công nghệ thông tin khoảng 47,1%, và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh khoảng 50,1%.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng có tờ trình đại hội cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Ngày 23/4, Techcombank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.